Shortly at the Live Score Festival Stockholm

On Sunday 11th of November, Swedens first Live Score Festival  (LSF) will take place at Kulturama in Stockholm.

(Swedish): LSF:s syfte är att lyfta filmmusikens betydelse för filmen. Detta sker genom att det visas ett antal kortfilmer, med tillhörande nykomponerad originalmusik framförd av en 10-mannaorkester, live

http://www.themeologyproductions.com/livescorefestival